• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Предстоящи курсове Печат

Предстоящи курсове:

 • Курс за придобиване на правоспособност за "Машинист на багер и челен товарач" - стартираме края на мес. Юни 2020.
   
 • Курс за придобиване на правоспособност за "Машинист на автокран до 16т. - втора степен".
   
 • РЕДЗ заваряване - предстоящо обучение.
продължава
 
За нас Печат

about» Център за професионално обучение
към "ИВКАР" ЕООД започва дейността си през 2005год. През 2008год. получава лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Лицензия № 200812639/19.11.2008г.

продължава
 
Квалификация Печат

qualificationsЦентър за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД извършва обучение по следните професии и специалности:

1. Професия: "Монтьор на транспортна техника"

Специалност: "Пътно-строителна техника"

продължава
 
Курсове Печат

coursesЦентър за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД организира следните курсове за правоспособност за:

1. Заварчици:

» СО заваряване - МИГ 131/МАГ 135;

» Аргоново заваряване - ВИГ 141;

» Електродъгово заваряване - РЕДЗ 111.

2. Шлосери;

3. Машинисти на:

продължава